Medio Rural
Inicio >> FOGGA >> Organismo pagador

Organismo pagador

A)   Pagamentos FEAGA 2013
 
Cadro 67. Pagamentos FEAGA 2013

DESCRICIÓNExercicio FEAGA
16-10-12 a 15-10-13
Ano natural
01-01-13 a 31-12-13
Fondos operativos organiz. Productores55.615,9055.615,90
Froita escolar102.627,5975.317,81
Sector vitivinícola3.708.287,263.334.357,08
Outras medidas (sector da viticultura)-1.886,91-1.886,91
Intervención almacenamento manteiga45.738,2021.451,92
Leite para escolares63.166,9538.615,08
Axuda específica á apicultura69.327,2869.327,28
TOTAL ORDENACIÓN MERCADOS AGRÍCOLAS4.042.876,273.592.798,16
Réxime pagamento único117.773.096,91115.848.043,36
Pagamentos por superficie cultivada28.288,9528.288,95
Primas por vaca nutriz18.904.685,2512.517.630,78
Primas complementarias por vaca nutriz2.231.102,721.482.465,63
Prima por sacrificio de bovinos - Tenreiros97,2054,54
Prima por sacrificio de bovinos - Adultos5.273,244.436,94
Prima por ovella e cabra0,00-373,84
Prima suplementaria por ovella e cabra0,00-130,90
Tipos específicos cultivo e producc. calidade-702,209.812,89
Axudas directas non disociadas32.582.756,1728.803.185,20
Outras medidas (axudas directas)0,00-3,49
TOTAL AXUDAS DIRECTAS171.524.598,24158.693.410,06
Recuperacións irregularidades - 80%-104.769,58-314.878,08
Recuper. Irregular. e outros indebidos - 100%-50,15-50,51
Condicionalidade - 75% - 2008 e anteriores-928,42-400,32
Condicionalidade - 75% - 2009-25.426,90-1.370,52
Condicionalidade - 75% - 2010-9.174,72-5.529,23
Condicionalidade - 75% - 2011-124.522,33-9.994,91
Condicionalidade - 75% - 2012-12.493,12-22.313,23
TOTAL IRREGULARIDADES-277.365,22-354.536,80
TOTAL EXERCICIO    175.290.109,29161.931.671,42

 

 B)   Pagamentos FEADER 2013.
 
Cadro 68. Pagamentos FEADER 2013

MEDIDADESCRICIÓNEXERCICIO FEADER
16-10-12 a 15-10-13
ANO NATURAL
01-01-13 a 31-12-13
FEADERGASTO PÚBLICOFEADERGASTO PÚBLICO
111Información e formación profesional182.642,12272.217,09145.071,78196.145,74
112Instalación agricultores mozos5.254.983,087.388.650,716.301.305,208.455.557,84
113Cesamento anticipado1.256.915,621.928.844,991.376.664,801.957.265,88
114Utilización de servizos de asesoramento1.511.852,202.147.034,671.461.422,171.946.106,19
115Servizosaconsell., subtituc. exestiónnasexpl. agrarias626.390,56972.351,46650.751,50864.912,15
121Modernización das explotacións agrarias20.157.412,1028.324.206,2022.608.165,8530.617.264,30
122Aumento do valor económico dos bosques871.591,851.160.103,932.812.850,213.748.466,68
123Aumento do valor engadido dos produtos agrícolas e forestais6.992.408,7711.572.830,9110.762.691,4815.260.575,74
124Cooperación desenvolv. novos produtos, procesos e tecnoloxías805.227,581.348.226,25670.764,05904.403,56
125Infraestructuras desenv. novos produtos e tecnoloxías5.102.379,797.874.199,837.515.269,739.972.392,03
131Adaptación ao cumprimento da normativa comunitaria4.296,725.728,964.296,725.728,96
132Particip. agricultores en programas calidade  alimentos427.688,61743.030,96669.519,01892.290,89
133Actividades de información e promoción589.609,68902.233,601.308.876,431.745.168,11
211Indemnizacións compensatorias montaña4.256.004,857.217.586,234.778.025,016.400.514,63
212Indemnizacións compensatorias zonas desfavorecidas2.327.868,243.967.272,683.467.988,034.635.698,51
214Axudas agroambientais14.756.353,0121.009.265,2317.987.864,9524.494.811,80
215Axudas relativas ao benestar dos animais598,171.039,21962,811.283,74
216Axudas aos investimentos non produtivos en terras agrícolas1.040.669,611.616.643,461.495.512,032.010.784,56
221Primeira forestación de terras agrícolas43.695,2475.912,5216.807,5823.802,09
223Primeira forestación terras non agrícolas2.229.291,853.708.302,913.081.356,774.395.966,45
226Recuperación potencial forestal e impl. de medidas preventivas7.378.854,0412.114.248,659.692.450,2713.207.966,80
312Creación e desenvolvemento de microempresas1.082.006,261.647.141,061.296.781,521.747.351,79
313Fomento de actividades turísticas568.860,46940.156,29364.749,41486.101,08
321Servizos básicos para a economía e a poboación rural5.792.924,298.629.329,309.427.113,6412.248.266,76
323Conservación e mellora do patrimonio rural1.399.905,342.343.354,141.669.707,102.351.605,29
411Aplicación de estratexias de desenv. local. Competitividade1.441.288,522.318.295,862.080.486,032.773.981,42
412Aplicación de estratexias de desenv. local. Medio ambiente213.042,07343.104,42206.199,35275.534,71
413Aplicación de estratexias de desenv. local. Calidade de vida7.211.428,9611.672.992,036.997.641,889.337.172,12
431Funcionamento GDR1.890.737,832.827.513,912.065.053,712.755.232,73
511Asistencia técnica639.215,68908.090,28562.646,91750.195,89
TOTAL96.056.143,10
145.979.907,74
121.478.995,93
164.462.548,44   

© Copyright. Consellería do Medio Rural e do Mar. Xunta de Galicia. Todos los derechos reservados. Aviso Legal    Le atendemos
RSS