Medio Rural
Inicio >> FOGGA >> Organismo pagador

Organismo pagador

A)   Pagamentos FEAGA 2014
 
CADRO 75: Pagamentos FEAGA 2014.

DESCRICIÓNExercicio FEAGA
16/10/13 a 15/10/14
Ano natural
01/01/14 a 31/12/14
Fondos operativos organiz. Productores139.170,91139.170,91
Froita escolar77.902,2678.001,05
Sector vitivinícola2.347.831,462.171.452,21
Outras medidas (sector da viticultura)0,0031.676,70
Intervención almacenamento manteiga135.477,28135.477,28
Leite para escolares10.926,9952.412,45
Axuda específica á apicultura178.709,23178.709,23
TOTAL ORDENACIÓN MERCADOS AGRÍCOLAS2.890.018,132.786.899,83
Réxime pagamento único113.675.175,44103.098.769,53
Primas por vaca nutriz18.042.255,2521.527.726,75
Primas complementarias por vaca nutriz2.093.427,902.525.384,66
Prima por ovella e cabra0,00373,84
Prima suplementaria por ovella e cabra0,00130,90
Tipos específicos cultivo e producc. calidade-1.000,13346,44
Axudas directas non disociadas29.814.341,4330.692.411,71
Outras medidas (axudas directas)29.627,8432.439,62
163.653.827,73157.877.583,45
Recup. desenvolvemento rural Feoga-Garantía 2000-06-12.306,76-12.306,76
Recuperacións irregularidades - 80%-634.721,81-587.210,59
Recuper. Irregular. e outros indebidos - 100%-47,53-526,86
Condicionalidade - 75% - 2010-8.044,75-7.175,12
Condicionalidade - 75% - 2011-24,97-0,00
Condicionalidade - 75% - 2012-17.880,33-9.194,36
Condicionalidade - 75% - 2013-11.333,13-11.333,13
TOTAL IRREGULARIDADES-684.359,28-627.746,82
TOTAL EXERCICIO    165.859.486,58160.036.736,46

 

 B)   Pagamentos FEADER 2014.
 
Cadro 76. Pagamentos FEADER 2014

MEDIDADESCRICIÓNEXERCICIO FEADER
16-10-12 a 15-10-13
ANO NATURAL
01-01-13 a 31-12-13
FEADERGASTO PÚBLICOFEADERGASTO PÚBLICO
111Información e formación profesional380.756,13507.674,79404.490,28539.320,31
112Instalación agricultores mozos3.639.564,804.852.752,934.406.994,845.875.121,10
113Cesamento anticipado900.625,541.200.825,82455.283,19607.040,77
114Utilización de servizos de asesoramento278.960,40371.631,47508.863,38677.841,95
115Servizosaconsell., subtituc. exestiónnasexpl. agrarias381.732,33508.964,09124.403,67165.859,21
121Modernización das explotacións agrarias9.744.246,5112.992.969,8913.979.414,1817.960.221,15
122Aumento do valor económico dos bosques4.213.457,345.615.949,502.610.630,633.480.312,32
123Aumento do valor engadido dos produtos agrícolas e forestais7.439.850,039.613.776,719.473.781,2012.324.322,92
124Cooperación desenvolv. novos produtos, procesos e tecnoloxías931.866,511.242.488,661.643.491,372.191.321,83
125Infraestructuras desenv. novos produtos e tecnoloxías5.740.361,117.653.814,543.273.748,374.364.997,52
131Adaptación ao cumprimento da normativa comunitaria3.554,484.739,303.554,484.739,30
132Particip. agricultores en programas calidade  alimentos670.452,78893.937,03600.746,80800.993,34
133Actividades de información e promoción1.369.095,831.825.460,661.502.385,732.003.180,93
211Indemnizacións compensatorias montaña4.882.644,876.482.976,655.342.831,467.096.262,69
212Indemnizacións compensatorias zonas desfavorecidas3.564.431,614.742.677,123.858.606,955.134.504,89
214Axudas agroambientais9.380.795,6312.403.748,365.675.619,257.432.256,49
215Axudas relativas ao benestar dos animais15.615,6520.820,8518.137,7724.183,68
216Axudas aos investimentos non produtivos en terras agrícolas995.395,961.327.194,491.444.194,151.925.591,78
221Primeira forestación de terras agrícolas13.361,9417.815,920,000,00
223Primeira forestación terras non agrícolas2.315.799,383.087.729,324.977.411,256.636.544,14
226Recuperación potencial forestal e impl. de medidas preventivas9.303.148,7712.403.297,1710.415.400,8413.885.399,95
227Axudas as inversións non produtivas en terras forestais0,000,0097.590,06128.717,05
311Diversificación cara actividades non agrícolas-49,53-86,05-49,53-86,05
312Creación e desenvolvemento de microempresas1.520.370,831.989.695,811.776.702,842.331.306,93
313Fomento de actividades turísticas188.789,06220.080,35-61.239,41-114.849,01
321Servizos básicos para a economía e a poboación rural11.364.241,2514.960.100,5516.741.758,8222.195.419,90
323Conservación e mellora do patrimonio rural1.387.156,281.838.838,661.835.357,142.436.439,85
411Aplicación de estratexias de desenv. local. Competitividade1.752.611,142.329.952,062.143.789,702.851.097,86
412Aplicación de estratexias de desenv. local. Medio ambiente137.831,46183.775,2729.473,9639.298,62
413Aplicación de estratexias de desenv. local. Calidade de vida6.709.584,398.909.493,187.265.984,599.672.144,86
431Funcionamento GDR1.815.872,142.421.162,891.521.402,782.028.537,13
511Asistencia técnica523.096,75697.462,28654.204,93872.273,21
TOTAL91.565.221,37
121.321.720,27
102.724.965,67
135.570.316,62   

© Copyright. Consellería do Medio Rural e do Mar. Xunta de Galicia. Todos los derechos reservados. Aviso Legal    Le atendemos
RSS