Medio Rural

Publicacións de mar

Publicacións

Título:
Enquisa sobre a poboación ocupada nos sectores da pesca e da acuicultura mariña en Galicia. Ocupesca. 2013

Resumo:
Nesta segunda edición de Ocupesca danse a coñecer os resultados referidos á poboación ocupadanos buques con porto base en Galicia e nos establecementos acuícolas galegos durante o ano 2013 e a súa facturación económica durante o ano 2012.
Descargar (3.5 Mb)

Ano publicación: 2015 | Nº páx: 29 | Publicación só electrónica

Publicacións

Título:
MEMORIA 2013
CIMA - Centro de Investigacións Mariñas

Resumo:
Esta memoria recolle os resultados das actividades levadas a cabo en 2013 no Centro de Investigacións Mariñas (CIMA).

Versión en castellano (3 Mb)
Versión en galego (3 Mb)

Ano publicación: 2014 | Nº páx: 97 | Publicación só electrónica
Publicacións

Título:
Paisaxe Galega. Guía de criterios de sustentabilidade e integración paisaxística dos establecementos de acuicultura litoral

Resumo:
Con esta guía preténdese dar un paso máis no marco da política estratéxica europea e nacional dotando a Galicia dunhas boas prácticas para a implantación de establecementos de acuicultura en terra. Descargar galego - Descargar castellano (10 Mb) - Ler galego - Ler castellano

Ano de publicación: 2013 | ISBN: 978-84-453-5089-8 | DL: C 1101-2013 | Nº páx: 125 | Prezo: 18,72 €

Publicacións

Título:
MEMORIA 2012
CIMA - Centro de Investigacións Mariñas

Versión en galego (880 Kb)

Versión en castellano (880 Kb)

Publicacións

Título:
Acuicultura multitrófica integrada
Unha alternativa sustentable e de futuro para os cultivos mariños en Galicia

Resumo:
Este traballo dános a coñecer o grao de implatación que ten actualmente a acuicultura en Galicia e cal é a súa perpectiva de futuro.

Versión en galego (15 Mb) | Versión en castellano (15 Mb)
English version (15 Mb)

Ano de publicación : 2012 | ISBN: 978-84-695-3260-7 | DL: C-693-2012 | Nº páx: 111

Publicacións

Título:
ENQUISA SOBRE A POBOACIÓN OCUPADA NOS SECTORES DA PESCA E DA ACUICULTURA MARIÑA EN GALICIA. OCUPESCA

Resumo:
O estudo Ocupesca ofrécenos información das dimensións sociais e económicas que teñen a pesca, o marisqueo e a acuicultura en Galicia.

Descargar (827 Kb)

Ano de publicación : 2012 | ISBN: 978-84 453 5061 4 | DL: C- 1822-2012
Nº páx: 26 | Prezo: 18 €

Publicacións

Título:
ESTUDO INTEGRAL DAS RÍAS ALTAS. Estudo das rías de Ribadeo, Foz, Viveiro, O Barqueiro e Ortigueira.

Resumo:
Traballo divulgativo que ao longo das súas páxinas nos achega o estudo integral das rías de Ribadeo, Foz, Viveiro, O Barqueiro e Ortigueira realizado polos investigadores Grupo Rías Altas.

Descargar (33 Mb)

Ano de publicación : 2012 | DL: C 1036-12 | Nº páx: 283 | Prezo: Non venal

Publicacións

Título:
Guía de boas prácticas para o uso responsable do mar

Resumo:
Guía para que os pescadores profesionais, os mariños mercantes e os novos usuarios do lecer da nosa costa descubran os impactos ambientais que as súas actuacións poden provocar e como evitalos.

Ano de publicación : 2011

Nº páx: 80 | Prezo: Non venal

Publicacións

Título:
Anuario de Pesca 2009.

Resumo:
Análise estatística dos datos de comercialización en primeira venda dos produtos pesqueiros frescos e da produción de acuicultura mariña en Galicia durante o 2009.

Ano de publicación : 2010

ISBN: 978-84-453-4914-4 | Nº páx: 80 | Prezo: 25 €

Publicacións

Título:
Labrando carballos á beira do mar.

Resumo:
Traballo de investigación sobre a carpintería de ribeira das embarcacións tradicionais antes da competencia do vapor.

Ano de publicación : 2010

ISBN: 978-84-453-4907-6 | DL: C-1642-2010 | Nº páx: 207 | Prezo: 20 €

Publicacións

Título:
Lei de pesca de Galicia.

Resumo:
Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca en Galicia e a súa modificación: Lei 6/2009, do 11 de decembro.

Ano de publicación : 2010

ISBN: 978-84-453-4889-5 | DL: C-564-2010 | Nº páx: 135 | Prezo: 7 €

Publicacións

Título:
Rexistro de buques pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia 2009

Resumo:
Presenta a análise do rexistro de buques pesqueiros en 2009 en función das variables xeográficas, estruturais e variables da actividade pesqueira da que dispoñen a través de licenzas e permisos que lles outorgan as distintas administracións con competencias en materia pesqueira.

Ano de publicación : 2010

ISBN: 978-84-453-4886-4 | DL: C-406-2010 | Nº páx: 103 | Prezo: 25 €

Publicacións

Título:
Estudo preliminar das Rías Altas: oceanografía e bioloxía das zonas de interese marisqueiro das rías de Ribadeo, Foz, Viveiro, O Barqueiro e Ortigueira. Serie técnica -8. Os recursos mariños de Galicia.

Resumo:
O obxectivo deste estudo ten como obxectivo coñecer as causas da evolución dos bancos marisqueiros e das poboacións biolóxicos.

Ano de publicación : 2009

ISBN: 978- 84-453-4851-2 | DL: C-3696-2009 | Nº páx: 232 | Prezo: 25 €

Publicacións

Título:
A actividade das cetarias en Galicia 2004, 2005, 2006, 2007

Resumo:
Resultados do seguimento realizado dende o ano 2004 ás cetarias situadas en Galicia. Preséntanse distintas visións da información recollida, dende a repartición xeográfica por provincias, os valores das cantidades e negocio económico xerado e os principias países de orixe destes crustáceos.

Ano de publicación : 2009

ISBN: 978-84-453-4830-3 | DL: C-2830-2008 | Nº páx: 29 | Prezo:15 €

Publicacións

Título:
Estratexia de desenvolvemento rexional para a repoboación do lumbricante.

Resumo:
Este informe é un resumo do proxecto inserido no programa AquaReg dentro do marco de programa de iniciativas Interreg IIIC da comunidade para promover oportunidades e deseñar estratexias para o desenvolvemento sustentable da comunidade na periferia costeira.

Ano de publicación : 2009

DL: C-1111-2009 | Nº páx: 56 | Prezo:12 €

Publicacións

Título:
Catálogo dos fondos mariños do Museo da Natureza da Sociedade Galega de Historia Natural.

Resumo:
Inventario e catalogación dos fondos da Sociedad Galega de Historia Natural de Ferrol.

Ano de publicación : 2008

DL: C-4589-2008 | Nº páx: 169 | Prezo: non venal

Publicacións

Título:
Mar. A pesca en Galicia

Resumo:
O sector pesqueiro galego, que engloba todas as actividades vencelladas coa pesca extractiva, o marisqueo e a acuicultura, é un dos primeiros axentes da economía de Galicia e unha actividade que estimula o funcionamento.

Ano de publicación : 2008

Nº páx: 262 | Prezo: non venal

Publicacións

Título:
A actividade das depuradoras de moluscos en Galicia: 2004, 2005 e 2006

Resumo:
Serie de datos e resultados estatísticos que deben ser difundidos e postos en coñecemento do propio sector como resultado das enquisas anuais da actividade realizadas durante o ano 2004, 2005 e 2006.

Ano de publicación : 2008

ISBN: 978- 84-453-4630-3 | DL: C-2830-2008 | Nº páx: 23 | Prezo: 8,50 €

Publicacións

Título:
Redes e peixes. Saberes dun mariñeiro

Resumo:
Conxunto de relatos en que o autor nos achega ás artes de pesca acompañándoos de anécdotas dos mariñeiros cedeirenses.

Ano de publicación : 2007

ISBN: 978- 84-453-4549-8 | DL: C-320-2008 | Nº páx: 423 | Prezo: 30 €

Publicacións

Título:
A pesca na Galicia do século XVII

Resumo:
Unha viaxe polo “sistema pesqueiro”, a regulación da pesca, a produción e a comercialización da época. Esta obra constitúe unha das máis importantes da literatura con que ata agora se conta sobre a historia da pesca galega.

Ano de publicación : 2007

ISBN: 978-84-453-4550-4 | DL: C-775-2008 | Nº páx: 464 | Prezo: 25 €

Publicacións

Título:
Navajas y longueirones: Biología, pesquerías y cultivo.

Resumo:
A importancia comercial e ecolóxica dos “solénidos,” xunto coa escasa e dispersa información, sintetizan os resultados de publicacións científicas, teses doutorais, informes de organismos públicos e privados, principalmente das administracións e dos investigadores de varios países para que sirva de base a futuros estudos.

Ano de publicación : 2007

ISBN: 978-84-453-4546-7 | DL: C-2006-2008 | Nº páx: 390 | Prezo: 40 €

Publicacións

Título:
A pesca de polbo común con nasas na costa galega 1992-2004
Serie técnica – 6. Os recursos mariños de Galicia - Versión en castellano

Resumo:
Divulgación da información que, dende o ano 1999, a Unidade Técnica de Pesca de Baixura (UTPB) obtivo mediante o seguimento das diferentes artes ou aparellos empregados na pesca artesanal na nosa Comunidade Autónoma.

Ano de publicación : 2007

ISBN: 978-84-453-4433-3 | DL: VG 598-7 | Nº páx: 193 | Prezo:10 €

Publicacións

Título:
A Illa de Ons, unha cultura, unha identidade

Resumo:
Catálogo de fotografías da exposición de Staffan Mörling, A Illa de Ons unha cultura, unha identidade.

Ano de publicación : 2006

ISBN: 84-453-4338-6 | DL: PO-641-2006 | Nº páx: 137 | Prezo: 4,50 €

Publicacións

Título:
A confraría de pescadores tutelada polo estado.

Resumo:
Análise de como lles afecta ás confrarías de pescadores a atribución da condición de corporacións de dereito público e como se produce o traspaso de potestades ás diferentes comunidades autónomas, no período que abrangue de 1936 a 1994, para centrarse, ao final nas confrarías de pescadores galegas.

Ano de publicación : 2006

ISBN: 84-453-4263-0 | DL: C-2459-2006 | Nº páx: 157 | Prezo: 9 €

Publicacións

Título:
A confraría de pescadores como corporación privada.

Resumo:
O propósito desta monografía é o coñecemento das primeiras confrarías de pescadores e o seu desenvolvemento evolutivo ata a idade contemporánea en todos os seus ámbitos: funcional, xurídico e contable.

Ano de publicación : 2006

ISBN: 84-453-4262-2 | DL: C-2460-2006 | Nº páx: 101 | Prezo: 9 €

Publicacións

Título:
Lanchas e dornas - Versión en castellano e inglés

Resumo:
Tese de doutoramento de Staffan Mörling (profesor da Universidade de Lund –Suecia). Complementa e amplía o contido das embarcacións tradicionais de Galicia mediante o estudo das condicións de creación, mantemento e desaparición das dúas embarcacións máis significativas de Galicia, a dorna e a lancha xeiteira.

Ano de publicación : 2005

ISBN: 84-453-4130-8 | DL: C-2368-2005 | Nº páx: 239 | Prezo: 20 €


© Copyright. Consellería do Medio Rural e do Mar. Xunta de Galicia. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal    Atendémolo/a
RSS